İNSAN KAYNAKLARI

Art-In Systems

Yetenekli

Herkesin bir yeteneği olduğuna, güçlü yönlerini ortaya koyabileceği, kişilik özelliklerine uygun bir işte çalıştığında kişinin, azimle ve mutlulukla iş yapacağını ve başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

Hedef ve Strateji

İhtiyaç duyulan pozisyonlar için, kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda, kaliteli ve etkin insan gücü alımını gerçekleştirmek, en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla; iç ve dış kaynaklardan yararlanarak işgücü ihtiyacımızı karşılarız.

Kurum kültürüne uyum, grup çalışmasına inanan, yenilikçi, kendini geliştirmeyi hedefleyen, dinamik ...

Adaylardan kurum kültürüne uyum, grup çalışmasına inanan, yenilikçi, kendini geliştirmeyi hedefleyen, dinamik, hizmet kalitesini artıran ve müşteri memnuniyetini gözeten bireyler olması beklenir.

Duğru İşe, Doğru İnsan

Art-In Systems’de İnsan Kaynakları’nda uygulanan İşe Alım Politikaları: Çalışan, yönetim kalitesi ve kurum kültürü=Mutlu Çalışan formülünü temel alarak doğru işe doğru insan yerleştirme prensibi ile oluşturulmuştur.

Rol ve Sorumluluklar

Gerek iç gerekse dışarıdan adaylarımızla ilgili yürüttüğümüz süreç; her pozisyon için rol ve sorumlulukların, beklenen başarı göstergelerinin, aranan niteliklerin ve beklenen yetkinliklerin net olarak belirlenmesi ile başlar.

Art-In Systems’e Değer Katabilecek

İşe alım görüşmelerinde; Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri uygulanarak Art-In Systems’e katma değer yaratabilecek, işini tutkuyla yapan, yaratıcı, öğrenme ve gelişime açık, teknolojiye aşık kişileri seçeriz.
Kariyer - Art-In Systems

Başvuru

Sektörünün lideri olan Art-In Systems’e başvuru yapmak istiyorsanız,

buradan

veya

ik@artinsystems.com

adresine özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.